News

 • Island Innovator skal bore på britisk sektor

  Island Innovator skal bore på britisk sektor

  Island Drilling har mottatt kontrakt fra det britiske operatørselskapet CNOOC (Nexen) for boring på britisk side West of Shetland Kontrakten har en varighet på 60 dager firm og opsjoner med oppstart i Juni

  Read more...
 • Island Innovator er på Hanøytangen for klassing

  Island Innovator er på Hanøytangen for klassing

  Island Drilling har overtatt management på Island Innovator og bemanner riggen med eget mannskap og ny boreorganisasjon. Riggen gjennomgår nå klassing av brønnkontrollutstyr kraner og skrog samt ytterligere vinterisering før den går ut på ny kontrakt