News

Press release from Island Drilling Company AS

Drilling Management
Drilling is scheduled to commence in Q3 2019. Island Drilling Management will be responsible for the operation of the Island Innovator.

Press release from Island Drilling Company AS

Island Drilling Company AS is pleased to announce that the company has been awarded a contract with Faroe Petroleum Norge AS, to drill one well on PL888 Canela license, located west of Heidrun field. Block 6507/7.

Drilling is scheduled to commence in Q3 2019. Island Drilling Management will be responsible for the operation of the Island Innovator.

Island Drilling Company AS is grateful that the Island Innovator has been chosen for this scope.

Faroe Petroleum Norge AS is the operator of Canela PL888, holding a 40% interest.

Sandsli 29.04.2019

Roger Simmenes
CEO
Island Drilling AS


Norsk:

Pressemelding fra Island Drilling Company AS

“Island Drilling Company AS er glad for å kunne annonsere at selskapet har blitt tildelt en kontrakt med Faroe Petroleum Norge AS, for å bore en brønn på PL888 Canela lisens, som ligger vest for Heidrun feltet. Blokk 6507/7.

Programmert boreoppstart er tredje kvartal 2019. Island Drilling Management vil stå ansvarlig for å drifte operasjonen av Island Innovator.

Island Drilling Company AS takker for at Island Innovator har blitt valgt til dette boreoppdraget.

Faroe Petroleum Norge AS er operatør for Canela lisensen med 40% eierandel.

Sandsli 29.04.2019

Roger Simmenes
CEO
Island Drilling AS